Välrenommerat städföretag med personligt bemötande
Robert Andersson startade 1991 sin firma Städpulsen som främst inriktade sig på fastighetsstädning. I våras utökades företaget till att också omfatta hushållsnära tjänster, som i dag drivs av en kollega, Per Liljedahl. Företaget växer stadigt och de får cirka 5-10 förfrågningar om dagen, oftast via rekommendation.
Att det nya systemet med avdrag för hushållsnära tjänster bidragit till att öka antalet städföretag var inte någon överraskning för vare sig Robert eller Per. Antalet registreringar av nya företag har också ökat med hela 30 procent bara sedan april i år. Men enligt Per väljer kunderna oftast bara välrenommerade företag, vilket i deras område innebär dels de större företagen Hemfrid och Homemaid och dels Städpulsen.
- Det som är unikt för oss är att vi efter 16 år har en bra service och en bra organisation med en bra uppbyggnad, säger Robert. Ändå fungerar vi som ett litet företag, där kunderna har direktkontakt med oss istället för att gå i flera led. Dessutom trivs personalen väldigt bra.
- Och för att kunna behålla den personliga kontakten inom företaget vill vi inte bli för stora, konstaterar Per.

Antalet anställda utökas varje månad, men för att vara säkra på att få rätt personal tar urvalet mycket tid i anspråk. De senaste tre månaderna har de fått över 800 ansökningar på sin annons. Innan de anställda anförtros egna kunder får de alltid genomgå företagets egen utbildning.
- Det räcker inte med att bara kunna göra rent ett golv, konstaterar Per. Vi har alltid en utbildningsperiod på cirka en månad för alla nyanställda innan de får gå ut på egna uppdrag. I början får de jobba tillsammans med andra för att kunna få tips och råd. Därefter går de igenom vårt utbildningsmaterial och slutligen får de utföra en egen städning i en speciell provlägenhet. Vid besiktningen går vi igenom vad de bör tänka på.

En annan fördel Per lyfter fram är att Städpulsen inom hemstädningen enbart använder professionella städprodukter istället för de moppar och annat kunden har hemma och till varje ny kund levereras dessutom en hink med olika dukar och vätskor som förnyas vartefter. Produkterna är noga utvalda och personalen får genom utbildningen lära sig vilka produkter man bör använda till olika typer av material och i vilken dosering.
- När det gäller trä till exempel använder vi enbart såpa för att bibehålla träets karaktär, berättar han. Att använda Ajax, som många gör, riskerar däremot att förstöra träet.
Genom utvecklade städmetoder har de dessutom dragit ned på doseringen och valet av produkter sker utifrån olika miljöaspekter.
- Vi ställer alltid krav på våra leverantörer att produkterna ska vara både bra utvecklade och nedbrytningsbara, säger Per.
Också inom fastighetsstädningen utgår man från miljökraven när man väljer material. En metod man använder kallas Twist, vilket innebär att man minimerar användningen av kemikalier vid polering av stengolv genom att arbeta maskinellt.

Att kunderna är nöjda med Städpulsen framgår bland annat av att de aldrig får några uppsägningar av tecknade avtal. Robert berättar att de haft avtal med en kund ända sedan starten 1991 och att de dessutom har avtal med samtliga bostadsrättsföreningar i sitt område sedan länge.
- Något de uppskattar speciellt är att det alltid är samma person som kommer till en lägenhet, vilket gör att de kan känna sig trygga, berättar han. Dessutom vet de att det blir ordentligt gjort.

Städpulsen

Bransch:
Sanering / Sanering och Miljöutredningar

Telefon: 08-500 857 58


Email:
info@stadpulsen.se

Hemsida:
www.stadpulsen.se

Adress:
Städpulsen
Lomvägen 621
19257 Sollentuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN